Pallas Kliniken Ad Oculos. Perspektywy zawodowe dla polskich okulistów w Szwajcarii.

Strona Główna » Pallas Kliniken Ad Oculos. Perspektywy zawodowe dla polskich okulistów w Szwajcarii.

Pallas Kliniken Ad Oculos Perspektywy zawodowe dla polskich okulistów w Szwajcarii

Nawiązanie współpracy z renomowaną, szwajcarską siecią klinik okulistycznych Pallas Kliniken otworzyło przed nami wyjątkową szansę poznania specyfiki pracy okulistów diagnostów w Szwajcarii. Wspólnie z Menedżerem Relokacji, Magdaleną Włodarczyk-Żabicką, odwiedziłam dwie kluczowe placówki Pallas Kliniken w Olten i Solothurn, które mieszczą się w północno-zachodniej części Szwajcarii – pisze Grazyna Scheiwiller, Dyrektor Zarządzający Carenea, firmy prowadzącej bezpieczne i odpowiedzialne rekrutacje medyczne do Szwajcarii.

Głównym celem wizyty w placówkach było zrozumienie struktury organizacyjnej, specyfiki zadań oraz kultury pracy z pacjentem w Szwajcarii. Całodniowa wizyta w klinikach pozwoliła nam zebrać cenne informacje, które przybliżą polskim okulistom realia pracy w szwajcarskim sektorze ochrony zdrowia.

Ewolucja rodzinnej firmy - historia sukcesu

Początki Pallas Kliniken to rok 1994. Grigoris Pallas, przy wsparciu swojej żony Elisabeth zakłada w mieście Olten własną firmę. Następnie powstaje w tym miejscu skromna klinika. Placówka składa się wówczas z jednej sali operacyjnej, czterech łóżek szpitalnych i gabinetu okulistycznego.

W ciągu kolejnych lat firma rozwija się dynamicznie. Ważnym czynnikiem tego rozwoju jest udział syna założyciela, Georgosa Pallasa, który dołącza do zarządzania firmą. To właśnie Georgos, świetnie wykształcony, na SGH w St. Gallen, młody biznesmen, odpowiada za rozwój Pallas Kliniken. Współpraca ojca z synem skutkuje rozbudowaniem firmy. Powstaje 17 nowych lokalizacji w niemieckiej części Szwajcarii, a kliniki zatrudniają obecnie ponad 350 pracowników.

Główna siedziba firmy, mieszcząca się w Olten, jest największą placówką Pallas. Znajduje się tam centralny blok operacyjny, dysponujący 20 łóżkami. Oddział w Olten jest najważniejszym ośrodkiem działalności i strategicznym centrum firmy.

Pallas postrzegany jest jako atrakcyjny pracodawca, tradycyjny i zaangażowany w lokalne inicjatywy. Firma regularnie wspiera rodzimych artystów, organizując wernisaże i eksponując ich prace w swoich klinikach. Obecnie dziesięciu artystów z Olten i okolic prezentuje swoje dzieła na nowej wystawie sztuki w Hotelu Arte, należącym do rodziny Pallas oraz w placówce w  Olten.

Mimo upływu lat i dużego sukcesu w sektorze opieki zdrowotnej, rodzinna firma Pallas nie zapomniała o swoich korzeniach i pozostaje wierna ideom założyciela,  „Ludzie są w centrum wszystkiego, co robimy – dotyczy to zarówno naszych pacjentów, jak i pracowników”

 

Fot. Georgos Pallas, CEO sieci klinik okulistycznych Pallas Kliniken w Szwajcarii

Struktura organizacyjna Klinik Pallas

Działalność Pallas Kliniken koncentruje się na trzech obszarach: okulistyce, dermatologii oraz medycynie estetycznej. Klinika zdobyła doskonałą reputację głównie dzięki usługom okulistycznym, które od początku istnienia firmy, stanowią jej fundament. Okulistyka nie tylko wyróżnia Pallas na tle konkurencji, ale też przynosi firmie największe przychody. Mimo że Pallas Kliniken to kliniki prywatne, pacjenci mogą rozliczać wizyty i zabiegi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, co jest standardową praktyką w Szwajcarii.

 Przemyślane lokalizacje klinik Pallas, w centrum miasta, w pobliżu dworca kolejowego, to duży atut, zwłaszcza że kolej jest jednym głównych środków transportu w Szwajcarii. Lekarze i pacjenci rzadko korzystają z samochodów, preferując komunikację miejską. Wygodny dostęp do klinik jest zdecydowanym ułatwieniem dla obu grup.

 

Fot. Recepcje placówek tworzą przyjazną przestrzeń dla pacjentów od pierwszego kontaktu

Organizacja pracy okulistów

Organizacja miejsca pracy i przygotowanie pacjenta do zabiegu należy do zadań wykwalifikowanych pracowników recepcji i asystentów. Dzięki temu rozwiązaniu lekarze okuliści mogą skupić się na swoich medycznych obowiązkach.

W każdej placówce zatrudniony jest Praxis Manager (Kierownik Placówki)  który zarządza zespołem placówki i odpowiada za jej optymalne funkcjonowanie, zarówno pod katem potrzeb pacjentów, jak i pracowników. To właśnie Praxis Manager jest odpowiedzialny za kompleksowe wdrożenie i adaptację nowych członków personelu. Dodatkowo zaopatruje zespół w niezbędne materiały, takie jak recepty, stemple czy wizytówki i przygotowuje je dla nowego pracownika odpowiednim  wyprzedzeniem. Dba także o codzienny komfort personelu, zapewniając świeże owoce i przekąski.

 

Fot. Kliniki dbają o komfort pacjentów również w czasie oczekiwania na zabieg

Godziny pracy lekarzy okulistów

Godziny pracy lekarzy okulistów zostały ustanowione w przedziale od 8:00 do 17:30. Praca przebiega w dwóch blokach czasowych, pierwszy trwający od 8:00 do 12:00, drugi od 13:30 do 17:30. Przerwa na lunch trwa półtorej godziny, między 12:00 a 13:30. Ostatnie 45 min pracy poświęca się uzupełnianiu danych w systemie IFA i innej dokumentacji.

Systemy informatyczne dla okulistów

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to jedna z zalet organizacji pracy w Pallas Kliniken. Lekarze pracują na systemie informatycznym dedykowanym okulistyce IFA – HOCHSPEZIALISIERTE ALL-IN-ONE-LÖSUNGEN FÜR AUGENÄRZTE. To niezbędne narzędzie pracy w Pallas, a jednocześnie duże ułatwienie w prowadzeniu dokumentacji pacjenta.

 

Fot. Przykładowa karta pacjenta w systemie IFA 

Dzięki zbliżeniowemu identyfikatorowi, każdy lekarz wygodnie i bez konieczności każdorazowego logowania się do systemu, ma dostęp do dokumentacji pacjenta z poziomu każdego komputera we wszystkich lokalizacjach Pallas. To nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo danych i co ważne, mniejsza ilość czasu poświęcona na czynności administracyjne. Dodatkowo identyfikator służy również jako master key otwierający gabinety, szafkę w przebieralni, etc.

Wyposażenie gabinetów okulistycznych w placówkach Pallas

Ważnym aspektem pracy okulistów w Pallas Kliniken jest wysoce nowoczesny sprzęt. Jest to między innymi CLARUS 500 firmy Carl Zeiss Meditec – najnowszej generacji, ultraszerokopolowa kamera siatkówkowa. To urządzenie zaprojektowane z myślą o specjaliście i pacjencie, umożliwiające skuteczniejszą diagnozę i zarządzanie otrzymanymi wynikami. CLARUS 500 to wysokiej jakości optyka i wierne oddanie rzeczywistych kolorów.

Okuliści pracują także na urządzeniu diagnostycznym Gallilei G6 ColorZ, który integruje biometrię optyczną z podwójną tomografią Scheimpfluga i topografią Placido. Dla naszych kandydatów, przyszłych lekarzy okulistów w Pallas Kliniken to bardzo istotny aspekt. Poprawia on standard pracy, możliwość szybszej i dokładniejszej diagnozy, oraz lepsze zarządzanie otrzymanymi wynikami.

 

Fot. Nowoczesna infrastruktura to wyższa efektywność i komfort pracy okulistów 

Rozwój i szkolenia dla lekarzy okulistów

Pod względem perspektyw rozwoju Pallas Kliniken oferuje swoim lekarzom okulistom szereg możliwości. M.in. kliniki cyklicznie umożliwia swoim pracownikom dalsze kształcenie,  co trzy lata oferując 3 miejsca w programie specjalizacji w ramach Ausbildung. Koszt 3 letniego kształcenia w ramach tego programu wynosi 500 tys. CHF i jest całkowicie refundowany przez pracodawcę. Kandydaci Carenea, którzy podejmą pracę w placówkach Pallas zyskują równe szanse na udział w programie specjalizacji.

Jakie wyzwania czekają polskich specjalistów?

Kliniki Pallas obsługują 150 tysięcy pacjentów rocznie. To oznacza, że lekarze okuliści w Pallas Kliniken mają pod swoją opieką 30 pacjentów dziennie. Duża wydajność placówek przekłada się więc na wysokie tempo pracy personelu. To pierwsze wyzwanie, jakiemu należy sprostać.

Drugim ważnym aspektem jest zachowanie elastyczności w zakresie docelowego miejsca pracy. Pallas Kliniken rekrutuje personel do placówek, gdzie na dany moment występuje zapotrzebowanie. Wybór lokalizacji pracy zależy więc od pracodawcy. Aktualne potrzeby kadrowe koncentrują się głównie na miastach: Olten, Solothurn oraz Grenchen.

Oczekiwania wobec Kandydatów i warunki zatrudnienia okulistów

Wspólnie z Pallas Kliniken zdefiniowaliśmy profil idealnego kandydata na stanowisko lekarza okulisty. Osoby posiadające przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe mają duże szanse na zdobycie pracy w Pallas. Nie ma znaczenia czy doświadczenie to zostało uzyskane w szpitalu czy w praktyce prywatnej. Istotnym kryterium jest natomiast sposób pracy w zespole oraz stosunek do pacjentów.

Kluczowe  kompetencje, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji to oprócz kryteriów merytorycznych dotyczących wykształcenia i stażu zawodowego czy znajomości języka, umiejętności miękkie takie jak:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • skupienie na jakości pracy z pacjentem,
 • lojalność,
 • rezyliencja,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne i społeczne.

Znajomość języka niemieckiego stanowi warunek podjęcia pracy w klinikach Pallas. Carenea oferuje polskim okulistom możliwość udziału w programie szkoleniowym Academia Carenea i naukę języka niemieckiego do poziomu B2. To umożliwi nostryfikację polskiego dyplomu okulisty w MEBEKO, Komisji Zawodów Medycznych w Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że od chwili rozpoczęcia pracy w Szwajcarii, Kandydat zobowiązuje się do rozwijania swoich umiejętności językowych do poziomu C1, wymaganego do uzyskania licencji zawodowej BAB (Berufsausübungsbewilligung), odpowiednika polskiego prawa wykonywania zawodu.

Umowa o pracę dla lekarzy okulistów w Szwajcarii

Pallas Kliniken proponuje umowę na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wynagrodzenie na stanowisku okulista w placówkach Pallas wynosi od 200 do 230 tys CHF rocznie i składa się z 13 pensji. Pakiet relokacyjny dla Kandydatów Carenea to jednorazowe dofinansowanie w wysokości  5 000 CHF.

Istotnym wyróżnikiem jest fakt, iż szwajcarski pracodawca  zobowiązuje się do ubezpieczenia personelu od błędów lekarskich od samego początku zatrudnienia.

Przebieg rekrutacji okulistów w Pallas Kliniken

Polscy okuliści zainteresowani pracą w Szwajcarii są zobowiązani przedłożyć następujące dokumenty by wziąć udział w rekrutacji: CV, dyplom oraz aktywne prawo wykonywania zawodu.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację po stronie Carenea, jest Pani Ewa Solarczyk-Konik, Menedżer Rekrutacji z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji na rynki zagraniczne. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu i dba o bezpieczeństwo i zaopiekowanie Kandydatów.

Fot. Każdy Kandydat otrzymuje od Carenea Indywidualną Mapę Programu 

Po weryfikacji dokumentów i uzyskaniu pozytywnej oceny Carenea kandydat uzyskuje zaproszenie do kolejnego etapu,  rozmowy rekrutacyjnej online z Profesorem Davidem Goldblumem, Chief Medical Officer w Pallas Kliniken oraz przedstawicielami działu kadr. Rozmowa trwa maksymalnie godzinę i jest tłumaczona na język niemiecki przez przedstawiciela Carenea.

Kandydaci zaakceptowani przez przedstawicieli Kliniki biorą udział  w dwudniowym wydarzeniu powitalnym w Szwajcarii, którego koszt całkowicie pokrywa przyszły pracodawca. Organizację transportu i opiekę na miejscu zapewnia Carenea. Uczestnicy wydarzenia będą zakwaterowani w Olten, w 4 gwiazdkowym hotelu Arte należącym do rodziny Pallas. Podczas pobytu odwiedzą  kliniki w Olten i Solothurn i zyskają szansę na bliższe poznanie swojego przyszłego pracodawcy i docelowych placówek.

 

Fot. Urokliwe miasto Olten, gdzie znajduje się główna siedziba Pallas Kliniken

Na tym etapie Kandydaci otrzymują od Klinik Pallas list intencyjny formalizujący zobowiązanie obydwu stron do nawiązania stosunku pracy w ustalonym terminie. Tym samym mają zagwarantowane miejsce pracy i ze spokojem ducha mogą rozpocząć szkolenie językowe, zawodowe i kulturowe w ramach programu ACADEMIA CARENEA przygotowującego do udanego startu w nowe życie i pracę w Szwajcarii. Program jest realizowany online oraz stacjonarnie w Campus Carenea w Krakowie. Posiada akredytację szwajcarskich grup medycznych i kończy się uzyskaniem certyfikatu honorowanego w Szwajcarii.

Pallas Kliniken – atrakcyjny pracodawca dla polskich okulistów

Praca w Pallas Kliniken to wyjątkowa szansa rozwoju zawodowego w dynamicznym i nowoczesnym środowisku. Wysokie standardy opieki i profesjonalizm zespołu sprawiają, że Pallas Kliniken jest atrakcyjnym pracodawcą, oferującym stabilne i satysfakcjonujące warunki zatrudnienia. Dla specjalistów szukających nowych wyzwań w branży medycznej Pallas Kliniken będzie idealnym kierunkiem.

Carenea Polska jako wyłączny Partner Klinik Pallas na rynku polskim zaprasza lekarzy okulistów, gotowych na kontynuację swojego rozwoju zawodowego w Szwajcarii do udziału w procesie rekrutacyjnym oraz do uczestnictwa w programie Academia Carenea przygotowującym do pracy w roli lekarza w Szwajcarii.

Więcej informacji o Klinikach Pallas i ofertach pracy jest dostępne TUTAJ, a ja zapraszam Państwa do udziału w rekrutacji. To wspaniała szansa na udaną zmianę zawodową i prywatną. Warto po nią sięgnąć już dziś!

 

Podobał Ci się artykuł?
Udostępnij go na Facebooku lub wyślij na maila

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera,
by otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach

  Zapisz się do newslettera!

  Przejdź do góry