Schnuppertag

Istotnym elementem programu Academia Carenea jest tzw. Schnuppertag, czyli próbny dzień pracy w wybranej placówce w Szwajcarii. Takie rozwiązanie jest standardem w szwajcarskich klinikach, szpitalach oraz aptekach. Pozwala zarówno Kandydatowi jak i Pracodawcy na wzajemne poznanie się w docelowym środowisku pracy.

Schnuppertag odbywa się w ramach zorganizowanego wyjazdu trwającego od 1 do 3 dni. Koszt przelotu oraz zakwaterowania w Szwajcarii pokrywa Carenea. W czasie pobytu w Szwajcarii Kandydaci są wspierani przez Menedżera ds. Relokacji, który odbiera ich z lotniska i pomaga w dotarciu do kliniki lub apteki w dniu Schnuppertag. Wyjazd na Schnuppertag jest poprzedzony kompleksowym przygotowaniem  pod kątem czynności realizowanych w czasie próbnego dnia pracy. Służymy nie tylko wsparciem merytorycznym, ale i dbamy o zaopiekowanie naszych Kandydatów, tak  by w trakcie Schnuppertag ze swobodą i spokojem ducha pokazali się od najlepszej strony. 

Co zapewnia Carenea w ramach Schnuppertag?

Przygotowanie z Konsultantem
Szczegółowy plan dnia pracy
Opieka Menedżera ds. Relokacji
Organizacja podróży
Zakwaterowanie w Szwajcarii
Opłacenie kosztów
Schnuppertag w Szwajcarii
KLINIK ST. ANNA, LUCERNA

„Mój Schnuppertag trwał od godz. 7:00 – do godz. 12:00 na Oddziale Chirurgii w Klinice St. Anna w Lucernie. W tym czasie wykonałam czynności typu: wyjęcie wenflonu, zmierzenie parametrów życiowych, toaleta pacjenta i asysta przy zmianie opatrunku. Dodatkowo w czasie rozmowy z Kierownikiem Oddziału zostałam poproszona o ustalenie priorytetów w opiece nad pacjentem. Całe doświadczenie oceniam bardzo pozytywnie.  Największym wyzwaniem była dla mnie naturalnie komunikacja w języku niemieckim, dałam jednak radę! To co mnie zdziwiło, to spokojne tempo pracy pielęgniarek, bez presji”

Basia Olczyk, Mgr Pielęgniarstwa
Oddział Chirurgii, Klinik St. Anna w Lucernie
APTEKA COOP VITALITY, ZURYCH

„W moim przypadku Schnuppertag trwał dwa dni. Z lotniska w Zurychu odebrała mnie Magda, która jest Menedżerem ds. Relokacji Carenea w Szwajcarii. Towarzyszyła mi do apteki, w której odbywał się Schnuppertag i przedstawiła mnie zespołowi, z którym pracowałam przez kolejne dni. Pierwszego dnia spędziłam w aptece 4 godziny, kolejnego dnia już 7. W tym czasie poznałam  elektroniczny system magazynowania i wydawania leków, przegląd rodzaju recept i sposób ich realizacji oraz wykonywanie leków recepturowych, np. maści. Jeśli czegoś nie zrozumiałam, mogłam śmiało pytać, cały personel był bardzo pomocny.”

Grażyna Grądzka, Mgr Farmacji
Apteka Coop Vitality w Zurychu, GRUPA GALENICA
SPITALZENTRUM OBERWALLIS, VISP

„Dostałam zaproszenie do odbycia Schnuppertag na dwóch oddziałach Spitalzentrum Oberwallis – Chirurgii i Psychiatrii. Na Oddziale Chirurgii pracowałam od  7:00 do 15:00. W tym czasie  pełniłam rolę obserwatora przy zmianie opatrunków i pomiarach parametrów. Samodzielnie przygotowałam lek w kroplówce, pod nadzorem podałam leki doustne i wraz z pielęgniarką prowadzącą odebrałam pacjenta z sali wybudzeń.  Największe wrażenie zrobiła na mnie organizacja pracy na oddziale, czytelny podział zadań i płynna współpraca między wszystkimi członkami zespołu sprawującego opiekę”

Małgosia Klimek, Mgr Pielęgniarstwa
Oddział Chirurgii, Spitalzentrum Oberwallis w Visp
KLINIKA HIRSLANDEN, ZURYCH

” Mój dzień próbny odbywał się na Oddziale Anestezjologii Kliniki Hirslanden. Po przywitaniu przez Kierowniczkę Oddziału i poznaniu całej kadry, opiekę nade mną objęła jedna z pielęgniarek. Miałem okazję uczestniczyć w całym jej dniu pracy, poznać specyfikę oddziału, a także charakterystykę zabiegów realizowanych w klinice. Jedną z samodzielnie wykonanych przeze mnie czynności było przygotowanie leku do podania. Zaskoczeniem był dla mnie rozmiar bloku operacyjnego liczącego 12 sal. Całość przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze. Personel był bardzo otwarty i chętnie odpowiadał na moje pytania.”

Damian Kożuch, Mgr Pielęgniarstwa
Oddział Anestezjologii, Klinika Hirslanden w Zurychu
Chcesz wiedzieć więcej o programie Academia Carenea i Schnuppertag w Szwajcarii?
Zarejestruj się, z radością odpowiem na Twoje pytania!
barbara.jasinska@carenea.pl
+48 690 679 419

    Zarejestruj się do Academia Carenea!

    Przejdź do góry