Academia
Carenea

Academia Carenea

Academia Carenea to jedyny w Polsce program szkoleniowy dla pracowników ochrony zdrowia, który posiada akredytację szwajcarskich grup medycznych i farmaceutycznych. Oferuje ukierunkowane szkolenie językowe, zawodowe i kulturowe uwzględniające różnice między polskim a szwajcarskim system pracy. Jego celem jest wszechstronne przygotowanie Kandydatów do udanego startu w nowe życie i pracę w Szwajcarii.  Realizowany na dedykowanej platformie e-learningowej, a także w formie kursu stacjonarnego, pozwala uzyskać certyfikat honorowany w Szwajcarii.

Uczestnicy programu pracują w najlepszych ośrodkach medycznych i farmaceutycznych na takich samych warunkach jak lokalny personel!

Warunkiem udziału w programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji. Udział w programie jest dla Kandydatów całkowicie bezpłatny.

 

Academia Carenea

Zakres programu

Program Academia Carenea to blisko 600 godzin szkoleniowych wypełnionych wykładami z zakresu historii, kultury i życia społecznego Szwajcarii, spotkaniami z ekspertami ze szwajcarskiego sektora ochrony zdrowia, jak również warsztatami z zakresu coachingu relokacyjnego.

Integralną częścią programu jest intensywny kurs języka niemieckiego wraz ze słownictwem medycznym realizowany przez naszego partnera Instytut Austriacki, który pełni również rolę centrum egzaminacyjnego ÖSD.

W ramach programu Uczestnicy biorą również udział w tzw. Schnuppertag, czyli próbnym dniu pracy w wybranej placówce w Szwajcarii. Schnuppertag odbywa się w ramach zorganizowanego wyjazdu trwającego od 1 do 3 dni. Koszty podróży i zakwaterowania opłaca Carenea.

Dodatkowo program gwarantuje pełne wsparcie przy nostryfikacji dyplomu w SRK lub MEBECO, doradztwo zawodowe i przygotowanie do interview ze szwajcarskim pracodawcą.

W Szwajcarii Uczestnicy programu i ich rodziny są objęci opieką konsultanta ds. relokacji, który wspiera ich w łagodnym starcie w nowe życie i integruje z lokalną społecznością Carenea. Przed wyjazdem otrzymują Indywidualny Plan Relokacji oraz przygotowany przez nas 60-stronicowy przewodnik zawierający szczegółowe informacje i praktyczne wskazówki.

Program może być realizowany w trybie online lub w trybie hybrydowym łączącym zajęcia online z kursem stacjonarnym w Krakowie. 

TRYB ONLINE: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Czas trwania: 12-13 miesięcy

Całość nauki jest realizowana online. Moduły merytoryczne uczestnik realizuje samodzielnie na dedykowanej platformie e-learningowej Academia Carenea, do której otrzymuje personalizowany dostęp. Czas dostępu do platformy i termin zaliczenia poszczególnych modułów są regulowane umową.

Lekcje języka niemieckiego odbywają się 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach 17:00 – 20.10. Spotkania w kameralnych grupach są realizowane online w ramach Instytutu Austriackiego. Program koczy się zdaniem egzaminu językowego ÖSD B2 w wybranym centrum egzaminacyjnym i zaliczeniem wszystkich modułów merytorycznych. Na tej podstawie Kandydaci uzyskują Certyfikat Academia Carenea honorowany przez współpracujące z nami kliniki, szpitale i apteki w Szwajcarii.

Opcja online pozwala swobodnie łączyć pracę zawodową z udziałem w programie. Czas przygotowań do wyjazdu jest jednak nieco dłuższy.

TRYB HYBRYDOWY: ONLINE & CAMPUS CARENEA

Czas trwania: 7-8 miesięcy

I etap nauki języka niemieckiego do poziomu A2 odbywa się online na zajęciach w ramach Instytutu Austriackiego. Zazwyczaj trwa ok. 5 miesięcy i obejmuje 9h zajęć tygodniowo  realizowanych 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17:00 – 20:10. Moduły merytoryczne uczestnik realizuje samodzielnie na dedykowanej platformie e-learningowej Academia Carenea, do której otrzymuje personalizowany dostęp. Czas dostępu do platformy i termin zaliczenia poszczególnych modułów są regulowane umową.

Ten etap nauki kończy się egzaminem poświadczającym znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. Następnie uczestnik wyjeżdża do Szwajcarii na spotkanie z docelowym pracodawcą i po uzyskaniu akceptacji, otrzymuje list intencyjny gwarantujący miejsce pracy.

II etap nauki języka jest realizowany stacjonarnie w Campusie Carenea w Krakowie w wymiarze 36h tygodniowo od poniedziałku do soboty. Ta opcja wymaga rezygnacji ze zobowiązań zawodowych na czas udziału w kursie stacjonarnym w Krakowie. W ramach rekompensaty Academia Carenea zapewnia Uczestnikom Campusu miesięczne wynagrodzenie oraz pakiet finansowy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Krakowie. Academia rekomenduje również wybrane opcje mieszkaniowe u sprawdzonych partnerów.

Program kończy się zdaniem egzaminu językowego ÖSD B2 w Krakowie i zaliczeniem wszystkich modułów merytorycznych. Na tej podstawie Uczestnicy uzyskują Certyfikat Academia Carenea honorowany przez współpracujące z nami kliniki, szpitale i apteki w Szwajcarii.

To dobra opcja dla osób, które są zdeterminowane do szybkiej zmiany zawodowej i podjęcia nowej pracy w Szwajcarii w zaledwie 8 miesięcy.

Co zyskujesz z Academia Carenea?

Co zyskujesz z Academia Carenea?

600 godzin szkoleniowych
12 modułów merytorycznych
Campus Carenea w Krakowie
Platforma e-learningowa
Kurs języka niemieckiego
Certyfikat i egzamin ÖSD B2
Przygotowanie do interview ze szwajcarskimi pracodawcami
Doradztwo zawodowe i dobór oferty pracy
Nostryfikacja dyplomu w SRK i MEBECO
Indywidualny Plan Relokacji i wsparcie na miejscu
Próbne dni pracy w klinikach, szpitalach i aptekach w Szwajcarii
Opieka polskiego Konsultanta przez cały czas trwania programu

  Zostaw swoje dane, żeby pobrać plik

  Oferta dla studentów

  Wybrane moduły programu Academia Carenea są dostępne również w ramach kierunków zawodowych na współpracujących z nami uczelniach w Polsce. Dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa, elektroradiologii i farmacji, którzy chcieliby poznać szwajcarskie realia i rynek pracy w sektorze medycznym mamy specjalną ofertę – indywidualny BEZPŁATNY dostęp do wybranych modułów, takich jak np. Primary Nursing w praktyce, Kompetencje przyszłości  w opiece medycznej czy Rola farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej.

  Dołącz do programu i rozpocznij z nami nowy etap kariery zawodowej w Szwajcarii!
  Zarejestruj się!
  barbara.jasinska@carenea.pl
  +48 690 679 419

   Zarejestruj się do Academia Carenea!

   Przejdź do góry