Primary Nursing z perspektywy szwajcarskiej.

Strona Główna » Primary Nursing z perspektywy szwajcarskiej.

Primary Nursing. Szwajcarska perspektywa

Prowadząc wywiady z pielęgniarkami, które pracują w modelu Primary Nursing zauważono, że gdy opowiadają o pracy w tym modelu, ich twarze promienieją niebywałą satysfakcją i zadowoleniem. Opowiadane historie na temat zarówno własnych doświadczeń, jak i perspektywy opieki pacjentów, nie mają końca i są oparte przede wszystkim na wskazywaniu korzyści płynących z Primary Nursing. Pielęgniarki wyrażają radość i wdzięczność, z tego, że mają przywilej postrzegać swoich pacjentów jako osoby i mogą dogłębnie rozumieć ich kondycję w holistycznej perspektywie. Prezentują taki rodzaj satysfakcji znany tylko osobom, które miały przywilej w pełni odpowiedzialności prowadzić proces opieki nad drugim człowiekiem.

Co to jest Primary Nursing?

Primary Nursing powstało ponad 60 lat temu z inicjatywy grupy amerykańskich pielęgniarek pracujących w University of Minnesota Hospital. Dostrzegły one, że pacjenci oraz ich bliscy nie otrzymują tego, co jest im najbardziej potrzebne, czyli określonej wiedzy oraz opieki sprawowanej przez konkretną, kompetentną osobę, która w pełni bierze odpowiedzialność za realizowaną opiekę. Pracowały w środowisku, w którym nie miały możliwości w pełni wykorzystywać swojego zawodowego przygotowania, a odpowiedzialność za pacjenta była rozproszona.

Dostrzeżone aspekty pracy spowodowały, że wspólnie opracowały propozycję nowego modelu opieki, który zaprezentowały swojej przełożonej Marie Manthey. Manthey zgodziła się, aby wypróbować nowe rozwiązania. Była wystarczająco dobrym managerem, aby szerzej spojrzeć na proces zmiany i zaangażowała w ten proces ekspertów do monitorowania pomiaru i analizy wpływu wprowadzonych zmian na opiekę. Dzięki temu szybko nasunęły się wnioski, że przy nowym modelu opieki nie są potrzebne ani dodatkowe nakłady finansowe, ani zmiany w zakresie personelu i kompetencji.

Primary Nursing nie jest o tym by, robić więcej, ale o tym, by być bardziej obecnym w relacji z pacjentem.

Założenia Primary Nursing 

Primary Nursing realizowane przez pielęgniarkę prowadzącą w swoich założeniach jest ugruntowane na:

 • przydzielaniu odpowiedzialności za każdego pacjenta do określonej pielęgniarki na czas pobytu pacjenta w szpitalu, jego wizyty lub serii wizyt
 • powierzaniu pielęgniarce faktycznego sprawowania opieki nad pacjentem, gdy tylko jest to możliwe.

Ważnym aspektem opieki jest również to, że pielęgniarka prowadząca zostawia informacje oraz instrukcje odnośnie do opieki nad pacjentem, dzięki czemu inna pielęgniarka, która świadczy bezpośrednią opiekę nad pacjentem podczas nieobecności prowadzącej, wie o pacjencie wystarczająco, aby dostarczać mu opiekę na najwyższym poziomie. Primary Nurse poza planowaniem opieki na czas pobytu pacjenta w placówce podejmuje także odpowiedzialność za przygotowanie pacjenta i jego rodziny do powrotu do środowiska domowego. Warto podkreślić również, że Primary Nursing może być realizowany w różnych obszarach oraz warunkach, został opracowany tak, aby jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby (pierwsze jego wdrożenie było realizowane w warunkach istotnego niedoboru pracowników).

Primary Nursing to dbałość o relacje i sprawny przepływ informacji między pacjentem, jego rodziną oraz zespołem opieki

Pielęgniarka prowadząca jest odpowiedzialna za przygotowanie zespołu do sprawowania opieki. Potrafi również zaufać zespołowi, że pod jej nieobecność zaopiekują się odpowiednio pacjentem, co pozwala zapewnić ciągłość opieki na najwyższym poziomie. Pacjenci oraz ich rodziny są aktywnie włączani do współdecydowania o przebiegu leczenia, ich zdanie jest brane pod uwagę na każdym etapie opieki.

Model Primary Nursing opiera się na budowaniu przez pielęgniarki terapeutycznej relacji nie tylko z pacjentem, ale także z jego bliskimi. Pierwszy kontakt jest początkiem budowania tej relacji, która jest rozwijana niezależnie od tego, czy epizod kontaktu z systemem ochrony zdrowia trwa kilka godzin, dni, tygodni, czy miesięcy. Model opieki Primary Nursing jest efektywnie wykorzystywany w opiece ambulatoryjnej, domowej oraz szpitalnej.

Korzyści modelu Primary Nursing 

Styl pracy zgodny z ideą nowoczesnego pielęgniarstwa jest efektywnie wdrażany zarówno w USA, jak i w krajach europejskich takich jak np. Wielka Brytania, czy Szwajcaria. Wysoka efektywność pracy w tym modelu jest potwierdzona licznymi publikacjami, które prezentują następujące zagadnienia:

 • Wysoki poziom autonomii pielęgniarek sprawujących opiekę w modelu Primary Nursing,  przekłada się na zwiększone poczucie pewności siebie pielęgniarek.
 • Włączanie pacjentów do opieki poprzez współdecydowanie powoduje zwiększenie ich poczucia bycia postrzeganymi jako osoby, dzięki czemu wzrasta ich poziom zaufania oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Istotnie  zwiększa się poziom satysfakcji pielęgniarek z pracy zawodowej.
 • Istotnie zwiększa się zaangażowanie pielęgniarek w pracę oraz odnajdują one większy sens oraz znaczenie swojej pracy.
 • Istotnie poprawia się efektywność oraz jakość współpracy pielęgniarek z lekarzami, którzy doceniają wiedzę pielęgniarek na temat pacjentów.
 • Pacjenci doświadczają lepszych wyników opieki, zmniejsza się liczba powikłań, upadków, infekcji, występuje również lepsza kontrola dolegliwości bólowych.
 • Pacjenci odczuwają wyższą jakość komunikacji.

Szwajcaria – główny kraj w Primary Nursing

Jednym z krajów, gdzie głównym modelem opieki jest Primary Nursing, jest Szwajcaria. Model ten, nazywany referencyjnym (niem. Bezugspflege) jest wdrożony między innymi w publicznym Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu, jak i w klinikach największej prywatnej Grupy Medycznej Hirslanden. Opieka referencyjna jest formą organizacji opieki, w której tworzy się i definiuje obszary odpowiedzialności. Pielęgniarka prowadząca przyjmuje odpowiedzialność za planowanie oraz realizację profesjonalnej, indywidualnej oraz ciągłej i skoordynowanej opieki od momentu przyjścia chorego do szpitala do jego wyjścia, w tym również jest odpowiedzialna za przygotowanie pacjenta i jego bliskich do samoopieki po powrocie do środowiska domowego. Sprawowana opieka oparta jest na zasadach wspierania niezależności pacjentów, uwzględniając ich możliwości i wiedzę. Honorując osobistą integralność każdej osoby, pacjentów traktuje się jak równych sobie, z szacunkiem, uznaniem i respektem. Opieka zorientowana na pacjenta bazuje m.in. na dobrym samopoczuciu oraz wysokiej jakość życia pacjentów.

Primary Nursing w praktyce

Przejmując odpowiedzialność na początku dyżuru, pielęgniarce przydzielani są pacjenci do opieki w danym dniu. Zazwyczaj pod opieką jednej pielęgniarki na oddziałach szpitalnych, (poza intensywną terapią, gdzie standardy są inne) pozostaje od  pięciu do siedmiu pacjentów przydzielonych zgodnie z aspektami strukturalnymi (np. pacjenci z jednej sali lub sal obok). Liczba pacjentów jest uwarunkowana ich stanem, tak aby pielęgniarka realnie miała szansę w tym dniu zaopiekować się wyznaczonymi pacjentami. Co ważne, pielęgniarka dyplomowana, która może być pielęgniarką prowadzącą, pracuje w zespole z innymi pracownikami opieki, w tym FAGE, czyli pielęgniarką z podstawowymi kwalifikacjami oraz z osobami, które są zatrudnione jako pomoc pielęgniarska. Jest wówczas odpowiedzialna za delegowanie zadań zespołowi oraz weryfikację i ocenę ich efektywności.

Pierwszorazowy kontakt pielęgniarki z chorym zawsze rozpoczyna się od przedstawienia się pacjentowi oraz jego bliskim, co jednocześnie jest przejawem gotowości do udzielenia wszelkiego wsparcia oraz wyjaśniania wątpliwości związanych z opieką. Dla pacjentów taki model opieki jest korzystny, ponieważ w razie pytań, czy wątpliwości, wiedzą dokładnie do kogo mogą zgłosić się w celu uzyskania odpowiedzi. Jednocześnie takie budowanie relacji opartej na zaufaniu pomiędzy pacjentem a pielęgniarką niesie ze sobą dużo korzyści w procesie terapeutycznym, ale bywa również sporym obciążeniem emocjonalnym. Nieodzowną częścią pracy pielęgniarki prowadzącej jest aktywne uczestnictwo w obchodach oddziałowych, raportach o pacjentach oraz wszelkich rozmowach na tematy dotyczące pacjenta. Po zakończonym dyżurze pielęgniarka przekazuje wszystkie potrzebne do dalszej opieki informacje zarówno w sposób werbalny, jak i pisemny.

Rozwój zawodowy w modelu Primary Nursing w Szwajcarii

Szwajcaria oferuje również europejskim pielęgniarkom szansę na rozwój w modelu Primary Nursing. W Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu pracuje obecnie personel pielęgniarski pochodzący praktycznie z całej Unii Europejskiej. Podobna sytuacja ma miejsce w placówkach prywatnej Grupy Medycznej Hirslanden. Ta różnorodność społeczna, kulturowa i etniczna postrzegana jest przez zarządy szpitali jako realny czynnik sukcesu, ponieważ w naturalny i praktyczny sposób następuje transfer wiedzy i modelowanie pożądanych zachowań, nie tylko w relacji z pacjentem, ale i lekarzami. Warto nadmienić również, że współpraca z lekarzami jest ugruntowana na zaufaniu oraz partnerstwie. Lekarze często pracują w roli konsultantów zewnętrznych, przez co nie mają możliwości stale monitorować stanu pacjentów. W związku z tym wiedza pielęgniarek jest dla nich kluczowa do podejmowania decyzji klinicznych.

Praca dla pielęgniarek Szwajcaria w modelu Primary Nursing wymaga od pielęgniarek gotowości do przyjmowania odpowiedzialności za proces opieki oraz otwartości na stały, bezpośredni kontakt z pacjentem oraz jego bliskimi. Wymaga jednocześnie odpowiedniego przygotowania zarówno w obszarze kompetencji zawodowych, jak i kompetencji społecznych, które warunkują budowanie relacji terapeutycznej, która jest kluczowa do realizacji założeń Primary Nursing.

Chcesz zadbać o swoją karierę i rozpocząć pracę w modelu opartym na definicji primary nursing? Rekrutacja personelu medycznego prowadzona przez Carenea umożliwi Ci rozwój zawodowy. Sprawdź, jakie oferty pracy w szpitalach możemy Ci zaproponować.

Podobał Ci się artykuł?
Udostępnij go na Facebooku lub wyślij na maila

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera,
by otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach

  Zapisz się do newslettera!

  Przejdź do góry