Jak napisać CV pielęgniarki i pielęgniarza? Instrukcja w 6 krokach.

Strona Główna » Jak napisać CV pielęgniarki i pielęgniarza? Instrukcja w 6 krokach.

Jak napisać CV pielęgniarki i pielęgniarza? Instrukcja w 6 krokach.

Rosnąca w Google ilość wyszukiwań frazy „Jak napisać CV pielęgniarki lub pielęgniarza” wyraźnie świadczy o znaczeniu tego dokumentu w procesie poszukiwania pracy również w sektorze opieki zdrowotnej. Nie tylko absolwenci studiów pielęgniarskich, lecz także aktywni zawodowo pielęgniarze i pielęgniarki dostrzegają wartość dobrze przygotowanego CV i poszukują wsparcia online.

 

Doradztwo zawodowe dla pielęgniarzy

Doradztwo zawodowe w obszarze medhr to nadal relatywnie nowa kompetencja w Polsce. Dotyczy nie tylko planowania kariery, umiejętności autoprezentacji, lecz także profesjonalnego przygotowania CV, kluczowego dokumentu, gdy szukasz pracy w szpitalu w Polsce lub za granicą.

Jako eksperci od bezpiecznych i odpowiedzialnych rekrutacji medycznych z uwagą obserwujemy zmieniające się trendy na rynkach ochrony zdrowia, sposoby poszukiwania pracy, jak również potrzeby i motywacje Kandydatów. Naszym celem jest usprawnienie przebiegu procesów rekrutacyjnych i wyposażenie osób poszukujących pracy w narzędzia skutecznej autoprezentacji.

Z tą myślą przygotowaliśmy zestaw merytorycznych wskazówek i konkretną instrukcję w kilku krokach jak napisać profesjonalne CV pielęgniarki.

CV pielęgniarki i pielęgniarza

1. Dopasuj CV do konkretnego stanowiska

Każde CV powinno być dopasowane do wymagań i oczekiwań pracodawcy względem stanowiska, na które aplikujesz. Przyjrzyj się ogłoszeniu o pracę i zidentyfikuj kluczowe umiejętności i doświadczenie wymagane na danym oddziale czy miejscu pracy. Następnie podkreśl te elementy kwalifikacji i doświadczenia w swoim CV, aby pokazać, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem. Na przykład, starając się o pracę na oddziale chirurgii, ważne będzie podkreślenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w tym obszarze, kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem, czy umiejętności pracy pod presją czasu i działań. Nieistotna natomiast będzie wakacyjna praca w restauracji w okresie studiów. Nie ma obowiązku wypisywania wszystkich podejmowanych dotychczas aktywności zawodowych.

2. Starannie zaplanuj układ

Profesjonalne CV pielęgniarki powinno mieć czytelną i logiczną strukturę. Skorzystaj z nagłówków, podpunktów i list, aby podzielić informacje na czytelne sekcje. Upewnij się, że najważniejsze informacje są łatwo dostępne i zauważalne. Wybierz jedno konsekwentne formatowanie dla całego CV, w tym rodzaj i rozmiar czcionki, nagłówki i wyróżnienia. Staraj się utrzymać spójny i estetyczny wygląd. Możesz skorzystać z gotowych szablonów CV dostępnych online. Tak przygotowany wzór CV pielęgniarki powinien zachęcić potencjalnego pracodawcę do zapoznania się z treścią dokumentu.

3. Bądź zwięzły

Staraj się skupić na najważniejszych punktach w swoim CV. Unikaj zbyt długich i rozbudowanych zdań. Wybieraj słowa i wyrażenia, które najlepiej opisują twoje umiejętności i osiągnięcia, jednocześnie zachowując zwięzłość.

4. Podkreśl osiągnięcia zawodowe

Zamiast jedynie wymieniać obowiązki, skup się na opisie osiągnięć i wyników, które osiągnąłeś na poprzednich stanowiskach. Koncentruj się na konkretnych liczbach, statystykach, wyróżnieniach i sukcesach, które wyróżniają Cię spośród innych kandydatów. Takim przykładem może być dyplom z wyróżnieniem, czy otrzymanie nagrody „Pielęgniarka Roku”. Skup się także na umiejętnościach w CV pielęgniarki. Przedstaw wszystkie cechy, które pozwalają Ci jak najlepiej wypełniać obowiązki zawodowe.

5. Zadbaj o poprawność językową i gramatyczną

Unikaj błędów ortograficznych i składniowych. Sprawdź swoje CV kilka razy i poproś kogoś innego o przeczytanie go, aby wyłapać ewentualne błędy. Używaj profesjonalnego języka i terminologii związanej z pielęgniarstwem. Prezentując swoje doświadczenie, pamiętaj, aby nazywać kursy, szkolenia oraz inne formy aktywności dokładnie w taki sam sposób, w jaki są nazwane w certyfikacie czy zaświadczeniu otrzymanym od organizatorów. Unikaj nadmiernego stosowania skrótów i sloganowych wyrażeń.

6. Edytuj i zaktualizuj swoje CV

Nie zapomnij regularnie aktualizować swojego CV o najnowsze doświadczenia i umiejętności. Przejrzyj i dostosuj swoje CV przed każdym zgłoszeniem, aby dopasować je do konkretnych wymagań stanowiska.

Pamiętaj, że CV to twój pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą, dlatego ważne jest, aby było czytelne, klarowne i podkreślało Twoje najmocniejsze strony. Wszystkie zawarte w nim informacje muszą być zgodne z prawdą, najlepiej z potwierdzeniem w postaci dokumentu certyfikatu, dyplomu czy zaświadczenia.

Struktura CV pielęgniarki - przykłady i wskazówki

Nagłówek

Rozpocznij swoje CV od nagłówka zawierającego Twoje pełne imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy (np. magister pielęgniarstwa). Możesz również dodać tytuł stanowiska, na które aplikujesz (np. pielęgniarka na oddziale chirurgii). Nagłówek jest także miejscem na podanie danych kontaktowych. Podaj aktualne dane, takie jak numer telefonu, adres e-mail i miejsce zamieszkania. Upewnij się kilka razy, czy wszystkie informacje są dokładne i aktualne. Bez poprawnych danych pracodawca nie będzie miał szansy skontaktować się z Tobą.

Profil zawodowy

Pod nagłówkiem zamieść profil zawodowy, który zwięźle podsumuje Twoje doświadczenie pielęgniarskie, obszary specjalizacji oraz wszelkie specjalistyczne umiejętności lub certyfikaty, które posiadasz. Ta sekcja powinna zawierać krótki przegląd Twojej kariery pielęgniarskiej i tego, co wyróżnia Cię jako Kandydatkę lub Kandydata. Poniżej znajdziesz CV pielęgniarki i przykład dobrze napisanego profilu zawodowego.

Specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego z ponad dziesięcioletnim stażem pracy w oddziałach chirurgicznych. Posiadam wysoko rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w zespole. Od 5 lat jestem opiekunem merytorycznym specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Doświadczenie zawodowe

Opisz swoje doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka, zaczynając od ostatniego (najnowszego) stanowiska. Podaj daty zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, nazwę stanowiska oraz oddział. Możesz zamieścić krótką charakterystykę swojej pracy.

02.2020 – 05.2023

Pielęgniarka odcinkowa, O/Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Szpital Wojewódzki w Warszawie
Do zakresu moich obowiązków należała opieka nad pacjentami przed i po zabiegach chirurgicznych, m.in.: cholecystektomii, appendektomii, angioplastyce.

Wykształcenie zawodowe

Wymień swoje wykształcenie, zaczynając od najwyższego stopnia dyplomu. Uwzględnij nazwę instytucji nadającej kwalifikacje, uzyskany stopień, daty nauki lub przewidywaną datę ukończenia oraz wszelkie wyróżnienia i nagrody. Wspomnij także o swoim Prawie Wykonywania Zawodu z uwzględnieniem roku jego uzyskania.

10.2016 – 06.2019    

Licencjat pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Szkolenia podyplomowe i certyfikaty

Jeśli ukończyłeś jakiekolwiek kursy/szkolenia podyplomowe wymień je w tej sekcji. Informacje w niej zawarte powinny być analogiczne do tych z sekcji „wykształcenie”, tj. nazwa szkolenia, nazwa organizatora oraz daty kształcenia. Jeśli posiadasz jakiekolwiek certyfikaty lub ukończyłeś istotne szkolenia związane z praktyką pielęgniarską koniecznie zamieść je w tej sekcji.

09.2017 – 09.2019    

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, Vital-Med Warszawa

Przynależność zawodowa

Wymień wszelkie organizacje zawodowe lub specjalistyczne, których jesteś członkiem. Świadczy to o zaangażowaniu w rozwój zawodowy i byciu na bieżąco w danej dziedzinie.

Od 10.2022 – Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Badania i publikacje

Jeśli byłeś zaangażowany w jakiekolwiek projekty badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa, badania kliniczne, czy opublikowałeś artykuły, dodaj sekcję podkreślającą te osiągnięcia. Uwzględnij tytuły badań lub publikacji, miejsce (czasopismo, konferencja) i daty.

13.11.2019             

II Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo farmakoterapii w praktyce pielęgniarki i położnej” Warszawa

Dodatkowe informacje

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, takie jak znajomość języków obcych, zainteresowania, hobby czy wolontariat.

Twoje CV pielęgniarki jest gotowe! Co dalej?

CV jest dokumentem, który ma kluczowe znaczenie w trakcie procesu, jakim jest rekrutacja personelu medycznego. Warto je aktualizować i podążać za oczekiwaniami pracodawców, a zatem jeśli dostrzegasz interesującą ofertę pracy – do dzieła! A może chcesz sprawdzić, co proponują szwajcarskie placówki? Sprawdź, jaka praca dla pielęgniarki za granicą jest aktualnie dostępna.

Carenea jest ekspertem od bezpiecznych i odpowiedzialnych rekrutacji medycznych i działa zgodnie z zaleceniami Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oferując Kandydatom możliwość zatrudnienia, awansowania i wynagradzania na podstawie obiektywnych kryteriów i na zasadach równego traktowania. Łączy szwajcarskich pracodawców z wartościowymi Kandydatami z Polski. W ramach przygotowań do wyjazdu zapewnia nieodpłatnie udział w programie szkoleniowym Academia Carenea, kurs języka niemieckiego, wsparcie w procesie nostryfikacji oraz pomoc na miejscu w Szwajcarii.

 

 

Podobał Ci się artykuł?
Udostępnij go na Facebooku lub wyślij na maila

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera,
by otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach

    Zapisz się do newslettera!

    Przejdź do góry